PhysicalBone  

PhysicalBone


پکیج های بیشتر در سایت اصلی : iunitymarket.irPhysicalBone دارایی است که می تواند از سیستم های استخوان برای شبیه سازی فیزیک بدن نرم استفاده کند.می تواند مو، ragdolls، پارچه، طناب یا دیگر بدن نرم را شبیه سازی کند. این پشتیبانی از ستون های بادگیر و باد برای دریافت نیروی باد و تعامل با برخورد. پشتیبانی از کلاچر حباب، کادیج جعبه، کپسول کپسول و colliders زمین.PhysicalBone آسان است تا با قابلیت های اساسی تنظیم شود و می تواند نتایج بسیار متنوعی را با درگیری ب

ادامه مطلب  
صفحات ادامه نتايج:  1