اسكرپر ها  

اسكرپر ها


فرمت فایل : wordتعداد صفحه : 41اسكرپرها كشیده شده با تراكتور یك موقعیت مهم در حوزه عملیات های خاك برداری یافته اند. این ماشین ها خودكار محسوب می شوند تا حدی كه آنها می توانند ماده را بارگیری، حمل و تخلیه كنند و از این جهت به تجهیزات دیگر وابسته نیستند. اگر یكی از آنها موقتاً خراب شود، نیاز به توقف كار نیست، چون در این مورد، ماشین منحصراً برای بارگیری خاك در واحد های حمل كننده استفاده می شود ولی در صورتیكه لودر خراب شود، باید

ادامه مطلب  
صفحات ادامه نتايج:  1